Nieuwjaarsvoornemens op humanitair niveau: uitroeien van armoede en honger

Door Redactie Wakibi op 10-1-2014

Impact van microkrediet

Het nieuwe jaar is begonnen en dat is het moment om je goede voornemens in de praktijk te gaan brengen. Velen van ons kijken terug op het oude jaar of al vooruit naar de toekomst, als inspiratie om een verbeterde wending aan het leven te geven. Afvallen, sporten, stoppen met roken, vaker je familie bezoeken, of wat dacht je van een bijdrage leveren aan de humanitaire doelen van onze wereldleiders? Maar wist je dat je als lid van Wakibi al bijdraagt aan dat laatste? In dit eerste artikel uit een nieuwe serie zullen we een kijkje nemen in de Millenium Development Goals van de Verenigde Naties en bepalen hoe Wakibi leningen bijdragen aan het aanpakken van deze doelstellingen.

Het nieuwe jaar is begonnen en dat is het moment om je nieuwjaarsvoornemens in de praktijk te gaan brengen. Velen van ons kijken terug op het oude jaar of al vooruit naar de toekomst, als inspiratie om een verbeterde wending aan het leven te geven. Afvallen, sporten, stoppen met roken, vaker je familie bezoeken, of wat dacht je van een bijdrage leveren aan de humanitaire doelen van onze wereldleiders? Maar wist je dat je als lid van Wakibi al aan dit laatste een bijdrage levert? In dit eerste artikel uit een nieuwe serie zullen we een kijkje nemen in de Millenium Development Goals van de Verenigde Naties en bepalen hoe Wakibi leningen bijdragen aan het aanpakken van deze doelstellingen.


De Millennium Development Goals (MDG's) ontstonden in 2000 als een wereldwijde manier om voor het eind van 2015 armoede en ongelijkheid tussen landen effectief aan te pakken. Er zijn acht internationaal afgesproken doelstellingen gedefinieerd. Deze weerspiegelen de meest kritieke aandachtsgebieden voor menselijke vooruitgang. De doelstellingen richten zich op:

1. armoede en honger
2. universeel basisonderwijs
3. gendergelijkheid en empowerment
4. kindersterfte
5. gezondheid van moeders
6. uitroeiing en bestrijding van ziekten
7. een duurzaam milieu
8. mondiale ontwikkelingssamenwerking

In dit eerste artikel richten we ons op het uitroeien van extreme armoede en honger.


Uitroeien van extreme armoede en honger
Deze doelstelling is misschien wel de meest uitdagende. Maar voordat je het effectief aan kunt pakken moet je eerst weten wat extreme armoede is. De VN omschrijft het als een ernstige beroving van de fundamentele menselijke primaire behoeften, zoals voedsel, veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen, gezondheid, onderdak, onderwijs en informatie. Het hangt niet alleen af van het inkomen maar ook van de toegang tot diensten.
Onze lokale partners proberen armoede op verschillende manieren aan te pakken. Dit gebeurd door zich bijvoorbeeld te richten op bepaalde geografische locatietypen, zoals landelijk gelegen dorpen of juist stedelijke sloppenwijken waar de bevolking armer is dan de omliggende gebieden. Andere partners gebruiken speciale beoordelingsprogramma’s bij het accepteren van lening verzoeken en de achterliggende plannen, of bieden speciale producten en diensten aan die juist bepaalde doelgroepen aantrekken (bijvoorbeeld kleine lening omvang, leningen zonder onderpand, solidariteit groepen) aantrekt . Al onze lokale partners zetten zich serieus in voor onze leners. Hieronder een aantal specifieke voorbeelden gericht op het aanpakken van extreme armoede en toegang tot de menselijke basisbehoeften.


BRAC
Een van de partners die uitblinkt op dit gebied is BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee). BRAC is enorm succesvol in het bedenken en effectueren van oplossingen en het creëren van kansen voor de armsten in de wereld. Wat begon als een kleine hulpoperatie in 1972 in een afgelegen dorp in Bangladesh, is uitgegroeid tot de grootste ontwikkelingsorganisatie ter wereld. BRAC helpt armen zich te organiseren en te ontwikkelen door gemeenschappen te vormen op basis van eigen materiële middelen en menselijke vaardigheden, oftewel empowerment. Zij doen dit op basis van een holistische benadering gericht op integratie, met behulp van tools zoals microfinanciering, onderwijs, gezondheidszorg, juridische diensten, sociale ondernemingen en de BRAC University. De inspanning van BRAC raakt nu het leven van naar schatting 135 miljoen mensen in Azië , Afrika en het Caribisch gebied.

Hier het verhaal van BRAC in beeld:
IPA
We hebben ook veel lokale partners die zich specifiek richten op de toegang tot de menselijke basisbehoeften. Belangrijk hierin is het Dispensers for Safe Water Program (DSW). Diarree als gevolg van het drinken van vervuild water zorgt jaarlijks voor de dood van meer dan 2 miljoen mensen, waarvan het grootste deel kinderen. Wereldwijd is er al veel inspanning geleverd om het gebruik van chloor te promoten om drinkwater te zuiveren. Deze promotie-inspanningen leken te werken. Er zijn onder andere in Afrika studies uitgevoerd waaruit bleek dat ongeveer driekwart van de huishoudens zich goed beseft dat onveilig drinkwater diarree als gevolg heeft en dat chloor hen kan helpen om dit tegen te gaan. Ondanks deze kennis lijkt slechts een klein deel ook daadwerkelijk deze chloorbehandeling toe te passen. Ondanks dat de kosten voor een chloorbehandeling relatief laag zijn, ongeveer 30 eurocent per maand, maakt slechts 5 % van deze zelfde huishoudens er gebruik van.

Innovations for Poverty Action (IPA), een onderzoeksinitiatief gericht op het begrijpen wat wel en niet werkt in internationale ontwikkeling, heeft ruim vijf jaar lang verschillende water behandelmethoden onderzocht in de hoop een echt effectieve en betaalbare methode te kunnen ontwikkelen. Met het Dispensers for Safe Water Program (DSW) veranderde IPA de wijze van distributie, besloot om af te zien van de kleine flesjes chloor bedoeld voor thuisgebruik en installeerde in plaats daarvan grotere, gemeenschappelijke containers bij de waterbron. Een speciale klep voegt een afgemeten dosering van chloor toe aan het water. Een binnen de lokale gemeenschap aangewezen verantwoordelijke houdt zich bezig met het vullen van de containers en helpt de lokale bevolking te begrijpen wat de voordelen van deze methode zijn en legt hen de werking uit.

Innovations for Poverty Action in beeld:
Sanergy
Op een vergelijkbaar gebied werkt onze lokale partner Sanergy aan de toegang tot sanitaire voorzieningen. Op dit moment wonen ongeveer tien miljoen Kenianen in sloppenwijken. Dit al enorme aantal neemt toe met een snelheid van 7% per jaar. In deze gemeenschappen is het niet vreemd als 150 mensen een zelfde toilet delen. Maar het kan nog erger want 70% van deze bewoners zijn niet aangesloten op een riolering. Het resultaat: wijdverbreide besmetting van waterwegen en voedselvoorziening. Dit leidt tot diverse ziekten met als gevolg duizenden doden per jaar.

Sanergy is opgericht door een aantal studenten en zet zich neer als een sociaal gerichte onderneming die het sanitair probleem in Kenia heel erg serieus neemt. Sanergy probeert dan ook om middels een innovatieve benadering het probleem aan te pakken. De ontwerpers van Sanergy hebben nagedacht over hoe je op een schone manier om kan gaan met menselijk afval. Hieruit is het Fresh Life toilet ontstaan. Deze innovatieve wc maakt het mogelijk om afval netjes te verzamelen, op een schone manier te verwerken en het om te zetten naar hoogwaardige bijproducten.

Deze speciale toiletten bieden nieuwe economische kansen voor armen en lossen gelijktijdig het probleem van vervuiling en ziekten op. Sanergy verkoopt deze toiletten tegen een zeer aantrekkelijk tarief aan startende ondernemers. Deze ondernemers kunnen vervolgens als beheerder van deze toiletten extra inkomsten genereren voor hun gezin, door de mensen in hun gemeenschap tegen een eerlijk tarief gebruik te laten maken van deze toiletten.

Hier het verhaal van Sanergy in beeld:
De status
Maar waar staan we nu met de Millenium Development Goals van de Verenigde Naties. Met een deadline van eind 2015 komen we al dichtbij. Maar er is goed nieuws te melden. Aan het eerste doel binnen de algemene doelstelling “uitroeien van extreme armoede en honger” - het percentage mensen met een inkomen van minder dan $ 1,25 per dag te halveren - is reeds voldaan. Maar met 1,2 miljard mensen die nog steeds in extreme armoede leven en 1 op de 8 mensen die dagelijks honger moeten lijden, is er nog een hoop werk te doen.

Wakibi streeft ernaar om toegevoegde waarde te bieden door partnerschappen aan te gaan met organisaties die zich extra inspannen om iets goeds te doen voor de gemeenschappen waar zij voor werken. Dat noemen we sociale meerwaarde. Veldpartners die hun klanten bijvoorbeeld innovatieve en op technologie gebaseerde financiële oplossingen bieden, krijgen het Innovatie keurmerk. Klik hier voor meer informatie over Sociale Meerwaarde. Als je vragen of commentaar hebt over Sociale Meerwaarde of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.