Update Filipijnen: hoe gaat het met de leners en lokale partners?

Door Redactie Wakibi op 8-12-2013

Impact van microkrediet

De verwoestende werking die de tyfoon Haiyan op 8 november dit jaar heeft gehad op de Filippijnen heeft een immens effect gehad op haar bevolking. Er is in de afgelopen dagen veel inspanning geleverd om te achterhalen hoe het met de leners en de lokale partners in de getroffen gebieden gaat. In onderstaande tekst willen we die updates delen, willen we onder de aandacht brengen wat de gevolgen zijn op de lopende leningen en willen we aangeven wat alternatieve manieren zijn om te kunnen blijven helpen.

De verwoestende werking die de tyfoon Haiyan op 8 november dit jaar heeft gehad op de Filippijnen heeft een immens effect gehad op haar bevolking. Er is in de afgelopen dagen veel inspanning geleverd om te achterhalen hoe het met de leners en de lokale partners in de getroffen gebieden gaat. In onderstaande tekst willen we die updates delen, willen we onder de aandacht brengen wat de gevolgen zijn op de lopende leningen en willen we aangeven wat alternatieve manieren zijn om te kunnen blijven helpen.


De leners
De lokale partners zijn momenteel bezig met de beoordeling van de situatie van elk van hun cliënten. Deze partners zijn het best uitgerust om te bepalen welke kredietnemers het meest zwaar werden getroffen en welke invloed dat heeft op het vermogen om de uitstaande schuld af te kunnen lossen. Er zal gekeken gaan worden in hoeverre bepaalde leningen geherstructureerd moet worden of dat er geen andere mogelijkheid is dan de lening volledig af te schrijven. Tevens zijn er signalen van kredietverschaffers binnengekomen waaruit blijkt dat velen bereid zijn de schulden van de Filipijnse leners kwijt te schelden.

Een van de geraakte leners is Renee. Zij is een jonge vrouw die met vrouwen uit 50 verschillende dorpjes in Oost Samar (een van de armste gebieden van de Filipijnen) samenwerkt aan de fabricage van met zeegras geweven tassen. Zij heeft zelf het project Banago opgestart, met behulp van haar eigen spaarmiddelen. Al heel snel begon haar bedrijfje goed te draaien door omvangrijke orders van zowel lokale als internationale afnemers. Tot voor kort leverde dit aan al deze vrouwen een stabiele stroom van inkomsten op. Het gaat na de tyfoon wat gezondheid betreft goed met Renee, maar helaas heeft zij vrijwel al haar bezittingen verloren en is de toekomst van haar bedrijf onzeker.


De lokale partners
De lokale partners die het zwaarst zijn getroffen door de tyfoon Haiyan - Community Economic Ventures, Inc. (CEVI) and Negros Women for Tomorrow Foundation, Inc. (NWTF) – zullen beiden met grote waarschijnlijkheid in de nabije toekomst te kampen krijgen met een zeer hoge default ratio, oftewel het percentage beëindigde leningen welke niet volledig zijn terugbetaald en ook niet meer terugbetaald zullen worden. Klik hier voor meer uitleg over de default ratio.

Partners zoals CEVI en NWTF zullen de komende tijd hun best gaan doen om nieuwe leningen gefinancierd te krijgen die specifiek zijn ontworpen om de lokale bevolking weer op weg te helpen. De partners hebben deze lening verzoeken door de enorme problemen nog niet aan kunnen bieden, maar we hopen dat op zeer korte termijn deze leningen beschikbaar zullen komen op onze website en we de bevolking weer op weg kunnen helpen.
CEVI heeft momenteel een hoog (maar onbetrouwbaar) default ratio van 32,6%, omdat zij sinds de storm geen stroom hebben op het hoofdkantoor en niet in staat zijn om de terugbetalingen op tijd en compleet te communiceren. Totdat deze lokale partner weer in staat is om accurate informatie te verschaffen zal de default ratio zo hoog blijven. Echter, ook als de informatieverschaffing straks weer beter is, is te verwachten dat de default ratio op een hoog niveau zal blijven, aangezien CEVI en haar leners zo hard zijn getroffen door de tyfoon en het onduidelijk is hoe zij op korte termijn genoeg inkomsten kunnen genereren om de uitstaande leningen terug te betalen.

CEVI heeft zeer recent het volgende bericht over kunnen brengen:

"Al onze vestigingen in de provincies Iloilo, Cebu, Bohol en Leyte werden getroffen door de tyfoon, maar het zwaarst getroffen zijn de twee vestigingen in Iloilo en twee vestigingen in Leyte. Op dit moment leveren communicatie en voeding de grootste uitdaging in deze provincies. Tot nu toe hebben we kunnen voorzien in de primaire benodigdheden zoals voedsel en water. Volgende week, als de wegen weer zijn opgeruimd en de lokale overheid het gebied veilig heeft verklaard, zullen we tot een meer formele beoordeling overgaan van de situatie."

Ook NWTF en haar leners werden zeer zwaar getroffen door de storm. NWTF was wel nog steeds in staat om de terugbetalingen over de afgelopen periode te rapporteren, maar we zullen waarschijnlijk een forse stijging van achterstallige betalingen voor de volgende ronde van terugbetalingen gaan zien. Een totaal van 6 vestigingen werden zwaar getroffen door de tyfoon. Men is op dit moment nog steeds bezig met het meten van de impact op hun bijna 50.000 leners.

Zij schreven zelf de volgende update:

"In de onmiddellijke nasleep van de super tyfoon zijn we nog steeds druk bezig met de beoordeling van de omvang van de schade. Het meest geraakte gebied is het eiland Leyte. We hebben onze kantoormedewerkers naar het dichtstbijzijnde kantoor in Samar overgebracht om hun veiligheid te kunnen borgen. Een aantal van onze medewerkers zal traumaverwerking moeten ondergaan; velen vreesden voor hun leven aangezien gebouwen letterlijk door de zee werden meegesleurd. De kantoren in dit gebied werden weggevaagd en er is zeer weinig voedsel of water. Gezondheid zal ook een probleem zijn, omdat er nog steeds doden zijn die nog niet zijn opgehaald.

We zullen de komende dagen teams vanuit ons hoofdkantoor naar het getroffen gebied sturen. Er zal hulp worden geboden aan onze medewerkers en onze klanten en er zullen hulpgoederen aan hen verstrekt worden . We hebben zo adequaat als mogelijk gezorgd voor de primaire behoeften van onze medewerkers.

We hadden een spoedvergadering op het hoofdkantoor. Waarschijnlijk kunnen we het niet tegenhouden om een voorlopig uitstel van betaling naar de kredietverschaffers te moeten communiceren voor de leners van zowel Leyte, als Noord Cebu. Als de schade heel groot blijkt te zijn, zijn wij misschien genoodzaakt om veel van de leningen op zijn minst te herstructureren, maar mogelijk ook default te verklaren. Dit zal onze klanten helpen de wederopbouw van hun leven te vereenvoudigen.

Wij zullen u op de hoogte als we meer gedetailleerde informatie hebben. Wij zouden echter ook erg uw hulp waarderen bij het werven van fondsen of het verzenden van hulpgoederen voor de slachtoffers van de tyfoon."


Wanneer er nieuwe belangrijke informatie beschikbaar komt uit de Filipijnen dan zullen we dat in een nieuwe status update communiceren. Als je vragen of commentaar hebt over bovenstaande update of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.