Armoede: verleden, heden & toekomst

Door Redactie Wakibi op 22-2-2017

Impact van microkrediet

De Global Goals, zoals overeengekomen in 2015, hebben armoede op de hoogste plaats van de wereldwijde agenda gezet.

De Global Goals, zoals overeengekomen in 2015, hebben armoede op de hoogste plaats van de wereldwijde agenda gezet.
 

Het nieuwe boek 'The Economics of Poverty: History, Measurement and Policy' verdiept zich in het verleden, heden en toekomst van armoede in arme en rijke landen. Het boek streeft naar een toegankelijke synthese van economisch denken over belangrijke vragen als:
 

Hoe wordt armoede gemeten?
Hoeveel armoede is er in de wereld?
Waarom bestaat armoede?
Wat kan worden gedaan om armoede te verminderen en zelfs te elimineren?

De belangrijkste lessen in dit boek zijn de uitdagingen in denken en handelen over armoede, zoals:

Er is een transitie in denken nodig

In de herziening van de geschiedenis van het denken over armoede, valt op hoe het denken over armoede in de afgelopen 200 jaar is veranderd. Vroeger werd gedacht dat arme mensen nu eenmaal arm zijn en dat dat altijd zo zou blijven. Prominente denkers betoogden destijds zelfs dat armoede nodig zou zijn voor economische vooruitgang.
  

“Want wie zou zonder armoede het land willen bewerken, in fabrieken en mijnen willen werken, of soldaat willen zijn?”. Om honger te vermijden waren deze soorten werk een prikkel om de handen uit de mouwen te steken.
 

Armoedebestrijding boekt vooruitgang

In dit nieuwe millennium leven nog steeds een miljard mensen in armoede. Tweehonderd jaar geleden waren er ook ongeveer 1 miljard arme mensen arm. Het verschil is dat toen vier op de vijf mensen arm waren. En nu is dat veranderd in een op de vijf.

Sinds 2000 vermindert extreme armoede met ongeveer één procentpunt per jaar. Als deze vooruitgang kan worden gehandhaafd, zullen in de derde wereld de meest extreme vormen van absolute armoede sneller afnemen dan in het verleden. We moeten echter niet veronderstellen dat in ontwikkelingslanden de afname van armoede uit zichzelf tot stand zal komen. Dat vereist voortvarend beleid, hulp, en een zekere mate van geluk.

Uitdagingen voor het elimineren van extreme armoede

Ontwikkelingswerk en microkredieten zijn enkele van de krachtige factoren in het bestrijden van armoede en het tot ontwikkeling brengen van stagnerende arme economieën. Naast armoede op het platteland is stedelijke armoede een belangrijke uitdaging. Armoedecijfers dalen in stedelijke gebieden langzamer dan op het platteland. Dat geldt voor bijna elk ontwikkelingsland waarin armoedecijfers dalen. Verstoorde stedelijke arbeidsmarkten kunnen leiden tot overmatige verstedelijking. In die gebieden is vaak sprake van een gebrek aan effectieve publieke inspanningen om verbeteringen tot stand te brengen.

Relatieve armoede

Aan de keerzijde van de medaille van dalende absolute armoede, stijgt de relatieve armoede. De economische groei leidt dan wel in algemene zin tot lagere absolute armoede. Maar dat is betrekkelijk. Relatieve armoede is nog steeds echte armoede. De afname van relatieve armoede voltrekt zich langzamer. Zelfs vanuit een optimistische visie zitten momenteel nog ongeveer een miljard mensen onder de sobere armoedelijn. Ze leven in de armste landen en zijn volgens de normen van hun landen zonder meer arm. Deze vorm van armoede kan worden geëlimineerd. Maar dit zal vrijwel zeker sterkere herverdelende inspanningen vereisen dan we tot nu toe in de meeste landen hebben gezien.
 

Dit beleid is beschikbaar. De grotere uitdagingen waar we voor staan zijn het waarborgen van de politieke wil en een bestuurlijke inzet om de uitvoering en handhaving van een krachtig anti-armoede beleid tot stand te brengen. Dat beleid dient zich aan te passen aan verschillen in omstandigheden in de getroffen landen, en het evalueren van de kennis over de effectiviteit ervan.

Dit zijn de 5 armste landen van Zuid-Amerika: Bolivia, Paraguay, Guyana, Ecuador, Peru (bron).

Terwijl een groot deel van de wereld zich wentelt in welvaart en luxe, valt er nog op tal van plekken op de wereld nog heel veel bij te spijkeren. Je kunt hier een kijkje nemen als je wilt weten welke de 10 armste landen van de wereld zijn.

De kloof tussen arm en rijk heeft inmiddels afmetingen aangenomen van lichtjaren. Niet alleen wonen de rijken en de economisch minder fortuinlijken in twee totaal verschillende “werelden”. Er is in bepaalde plaatsen ook vrijwel geen middenklasse. Het is daar dus alles of niets. Mensen realiseren zich nauwelijks dat dit continent een zeer lage bevolkingsdichtheid heeft. Alle bewoners samen vertegenwoordigen slechts zes procent van de wereldbevolking.
De bevolking van Zuid-Amerika is er in veel gevallen niet in geslaagd om zich “moderne” beroepen eigen te maken, handel te drijven, industrie te ontwikkelen en dergelijke activiteiten meer. Dit is te wijten aan belemmeringen uit het verleden om de economie tot bloei te brengen.

De belangrijkste vormen van economische activiteit zijn op dit moment mijnbouw, landbouw en bosbouw. De voornaamste export van Zuid-Amerika bestaat uit natuurlijke hulpbronnen. Alle twaalf landen zijn in gevecht met armoede, problematische verstedelijking en groeiende criminaliteit. Het duurde tot 1990 voordat tot een Vrije Markt Model werd besloten. Dit besluit heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oplossing van een decennia-oude schuldencrisis die het gevolg was van een gebrekkig economisch model dat er op was gericht om kleinere bedrijven concurrerend te maken.

Voor de Tweede Wereldoorlog was Zuid-Amerika economisch erg passief. Vandaagdedag ontwikkelt dit werelddeel zich heel snel. Maar als je vanaf de bodem moet opklimmen, is er tijd nodig het tempo van de rest van de wereld bij te kunnen houden.

In omgekeerde rangvolgorde ziet u hier informatie over de 5 armste landen van Zuid-Amerika. 

Peru
 

Peru is de laatste tijd heen en weer gesprongen tussen de zesde en de vijfde plaats in het armoede klassement. Dit jaar neemt Peru de vijfde plaats in bij landen met het laagste BBP per hoofd van de bevolking. Dit ondanks het feit dat het land behoort tot de grootste producenten en exporteurs van zilver. Economisch ondergaat Peru momenteel belangrijke ontwikkelingen. Dit geldt echter alleen voor de meer verstedelijkte gebieden. Landelijke delen van het land verkeren in meerdere opzichten nog in het feodale tijdperk. Met weinig tot geen toegang tot de faciliteiten van de moderne beschaving.

José Antony is één van de 30 Wakibi leners in Peru die uw steun nodig hebben.
 

Ecuador 

Op de vierde plaats staat de prachtige Andes natie Ecuador, waar armoede hoogtij viert, en een dringende factor van nationaal belang is. Statistieken tonen aan dat meer dan dertig procent van de bevolking getroffen is door armoede. En een aanzienlijk aantal hiervan leeft zelfs ònder de armoedegrens. Onlangs is de situatie in Ecuador enigszins verbeterd door de invoering van de Amerikaanse dollar als het belangrijkste middel voor monetaire transacties. María Fernanda is één van de 111 Wakibi leners in Ecuador die uw steun nodig hebben.

Guyana 

Sommige mensen denken dat Guyana in Afrika ligt. Als u naar de kaart van Zuid-Amerika kijkt ziet u dat Guyana aan Suriname grenst. Inwoners van Guyana zijn helaas veel slechter af. Guyana staat op de derde plaats van de 5 armste landen van Zuid-Amerika. Een aanzienlijk deel van de bevolking, meer dan veertig procent, leeft in armoede. Ongeveer tweederde van hen leeft in een omgeving met een onmenselijk gebrek aan geld.

De problemen die verbetering van deze situatie belemmeren zijn vooral te wijten aan de gebrekkige infrastructuur en een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten.

Paraguay 

Kleinere steden en landelijke gebieden zijn de belangrijkste slachtoffers van de extreme armoede die dit land teisteren. Alhoewel in de afgelopen vijf jaar sprake is van een van de snelste economische stijgingen in haar geschiedenis, komt Paraguay op dit moment niet verder dan een tweede plaats op de lijst van armste vijf landen. Minfa is één van de 51 Wakibi leners in Paraguay die uw steun nodig hebben.


Bolivia 

Bolivia bekleedt een betreurenswaardige eerste plaats op de top vijf van de armste landen van Zuid-Amerika. Armoede is de norm. Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Het levensbedreigende tekort aan geld treft een groot deel van de inwoners. Alhoewel de regering van Bolivia probeert om deze vreselijke toestand op te lossen, zijn de resultaten nog mager en niet overtuigend. Juan José is één van de 55 Wakibi leners in Bolivia die uw steun nodig hebben.

Wilt u kleine ondernemers die in armste landen van Zuid-Amerika wonen ondersteunen met een lening (vanaf € 25,-), klik dan op de namen die onder de foto’s staan van de ondernemers hierboven.
  

Als die leenaanvraag inmiddels is volgestort, ga dan naar deze link. Onder de tab “Leningen per land” kunt u andere leenaanvragen zien in zowel Zuid-Amerika, als in de rest van de wereld.  


Redactie Wakibi 2017 - Hansjelle Dijkstra