Biobolsa uit Mexico zet afval om in kunstmest en energie - Wakibi

Door Walter van Teeffelen op 25-5-2012

Impact van microkrediet

 Biobolsa geeft kleine boeren in Mexico de kans om hun afval in te zetten als onder andere kunstmest. Ontdek de voordelen voor de lokale boeren.

Voor veel kleine boeren in Mexico lijkt het op alchemie. Hun afval kan gebruikt worden als kunstmest en zelfs energie opleveren. Dat is precies waar Sistema Biobolsa, een van de nieuwste partners ‘in het veld’, zich mee bezig houdt.

De gedachte achter deze innovatieve technologie is dat kleine boeren de sleutel voor economische voorspoed en voedselstabiliteit in handen hebben. Biobolsa maakt en distribueert bioverwerkers die het afval van het vee van deze boeren kunnen transformeren in organische kunstmest en biogas. Dat biogas kan worden gebruikt voor het fornuis, de verwarming en voor elektriciteit.


Biobolsa zag dat de aanschafkosten een belemmering zouden kunnen vormen. Zij biedt daarom zowel de benodigde trainingsprogramma’s en een financieringsconstructie, om boeren te helpen deze bioverwerkers te kunnen kopen, gebruiken en onderhouden. Het bedrijf presenteerde een leenprogramma waarbij boeren hun betalingen gespreid konden doen en waarbij ze geen rente hoefden te betalen. Daarmee wordt deze innovatie bereikbaar voor kleine boeren.

De voordelen van bioverwerking op een rijtje:

  • Betere gezondheid: door biogas te gebruiken hoeft er minder hout gesprokkeld te worden om te koken. Hierdoor is er ook minder rook in het huis en zijn er ook minder ademhalingsproblemen – een belangrijke doodsoorzaak in veel armere gebieden.
  • Schoner drinkwater: door bioverwerkers te gebruiken is er minder chemische en dierlijke kunstmest nodig, dat het drinkwater kan verontreinigen.
  • Verhoogde productiviteit: met organische kunstmest is er een betere oogst. Met biogas heb je gratis energie. Dit geeft boeren tijd en geld om aan productdiversificatie te doen.
  • Kwaliteit van leven: omdat bioverwerkers het afval helemaal transformeren is er minder stank en zijn er minder insecten.
  • Een duurzame leefomgeving: door bioverwerkers te gebruiken is er minder sprokkelhout nodig en wordt het grondwater minder verontreinigd. Er is ook minder verontreiniging uit kassen en minder ontbossing.


Wakibi’s partner Kiva is erg enthousiast over het leenprogamma van Biobolsa met zijn flexibele wijze van financiering. Op deze wijze kunnen veel boeren profiteren van de voordelen van de bioverwerkingstechnologie. Boeren en boerengemeenschappen zullen veel baat gaan hebben van de innovatieve technologie van Biobolsa. Wij geloven dan ook dat onze microkredieten ook bij deze boeren nodig zijn.Wakibi streeft ernaar om toegevoegde waarde te bieden door partnerschappen aan te gaan met organisaties die zich extra inspannen om iets goeds te doen voor de gemeenschappen waar zij voor werken. Dat noemen we sociale meerwaarde. Veldpartners die hun klanten innovatieve en op technologie gebaseerde financiële oplossingen bieden krijgen het Innovatie keurmerk. Klik hier voor meer informatie over het Innovatie keurmerk en klik hier voor informatie over de sociale meerwaarde van Sistema Biobolsa. Of geef vandaag nog een lening aan een van de Biobolsa leners. Als je vragen of commentaar hebt over Sistema Biobolsa of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.