Microkredieten onmisbaar voor Afrika

Door Redactie Wakibi op 28-3-2015

Impact van microkrediet

Wakibi's microkredieten dragen bij aan de bestrijding van armoede in een aantal Afrikaanse landen. Ontdek hier waarom dit zo belangrijk is.

Wakibi biedt de mogelijkheid voor microfinanciering in een aantal landen in Afrika. Deze microkredieten dragen bij aan de bestrijding van de armoede. Vooral in Afrika is dit van belang, want hoewel wereldwijd de armoede ten opzichte van 1990 is gehalveerd, geldt dit niet voor Afrika. Door de ebola-uitbraak is West-Afrika extra getroffen en is de economie daar nagenoeg stil komen te liggen. Afhankelijk van de behoefte van de bevolking kunnen lokale partners gericht leningen verstrekken om armoede en de gevolgen daarvan te beperken.

In het jaar 2000 zijn door de Verenigde Naties millenniumdoelstellingen geformuleerd gericht op het wereldwijd uitbannen van de armoede. De doelstellingen zijn vertaald in concrete doelen voor het jaar 2015. Dit jaar kan dus worden nagegaan in hoeverre de doelstellingen zijn gehaald.

Afrika loopt achter
Uit de rapportage van de Verenigde Naties blijkt, dat de millenniumdoelen gedeeltelijk zijn gehaald. Zo was al ruim voor 2015 de armoede in de wereld gehalveerd. Dit geldt echter (nog) niet voor Afrika.


Vooral Afrikaanse landen, die zich in conflictsituaties bevinden of daar net uitkomen, hebben problemen en achterstand. Daar komt nog bij dat de economie vooral in Guinea, Liberia en Sierra Leone hard is getroffen door de ebola-uitbraak, die inmiddels meer dan 10.000 doden tot gevolg heeft gehad. Het is daarom van groot belang om de economie in Afrika te stimuleren. Het verstrekken van microkredieten helpt hierbij. Het belang van microfinanciering in Afrika komt ook naar voren in ‘The Africa Expedition’ (http://www.africaexpedition.nl/). Dit is een verslag van twee vrienden die in 2012/2013 door Afrika reisden om aandacht te vragen voor microfinanciering.

Afrikaanse projecten
Het verstrekken van microfinanciering aan projecten in Afrika kan niet alleen helpen de armoede terug te dringen maar kan ook bijdragen aan andere millenniumdoelen. Door bijvoorbeeld vrouwen(groepen) te steunen kunt u bijdragen aan het bevorderen van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Via uitgebreid zoeken (http://www.wakibi.nl/geavanceerd-zoeken/) kunt u specifiek kiezen voor bepaalde projecten in Afrikaanse landen. Als voorbeeld zijn er op het moment dat ik dit schrijf 720 leningen voor groepen vrouwen in Afrika, waaronder de ‘Cfjdt 16 Group’. Cfjdt staat voor Convergence des Jeunes et Femmes pour le Développement de Tassette (gericht op jongeren en vrouwen voor de ontwikkeling van Tassette). Deze groep in Senegal bestaat uit acht vrouwen, die een lening vragen voor de aankoop van zaden en andere benodigdheden voor de landbouw.

Lokale partners
Bij iedere lening kunt u zien via welke lokale partner de lening wordt verstrekt en wat de doelstellingen zijn van deze lokale partner. Zo wordt bij de Cfjdt-groepen de lening verstrekt via UIMCEC (Union des Institution Mutualiste Communautaire d’Epargne et de Credit). Dit is een kredietvereniging die lenigen verstrekt aan kansarme ouders en steun geeft aan op kinderen gerichte ontwikkelingsprogramma’s.

In Afrika is nog een groot aantal andere lokale partners actief. Veel lokale partners richten zich specifiek op de toegang tot de menselijke basisbehoeften.
In een eerder Nieuwsitem (http://www.wakibi.nl/nieuws/nieuwjaarvoornemens-op-humanitair-niveau-uitroeien-van-armoede-en-honger/) is al aangegeven hoe leningen van Wakibi via de lokale veldpartners aan diverse millenniumdoelen kunnen bijdragen.


Als je vragen of commentaar hebt over dit artikel of de betrokkenheid van Wakibi, mail dan naar support@wakibi.nl.


Bronnen:
Verenigde Naties: The Millennium Development Goals Report 2014
https://millenniumdoelen.wordpress.com/
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/case-counts.html