Africa Day: grote ambities van een uniek continent

Door Inge Jansen op 23-5-2023

socialimpact

Microkredieten

Op 25 mei is het Africa Day, een dag om stil te staan bij de ontwikkeling van het continent Afrika. Wakibi steunt ondernemers in Afrika en draagt op die manier zijn steentje bij aan de vooruitgang van het continent. In dit artikel kom je meer te weten over Africa Day en kun je lezen hoe jij kunt bijdragen aan de ontwikkeling van ondernemers in Afrika.

Achtergrond van Africa Day

Op 25 mei 1963 schreef Afrika geschiedenis met de oprichting van de Organisation of African Unity (OAU), die het continent samenbracht. Om stil te staan bij de identiteit en eenheid van Afrika wordt sindsdien jaarlijks op 25 mei over de hele wereld Africa Day gevierd. De Afrikaanse Unie is de opvolger van de OAU en heeft als doel samen te werken aan de ontwikkeling van Afrikaanse landen. Zij ondersteunen landen bij het opzetten van een boeiend programma rondom Africa Day.

Progressieve mars vooruit

De Afrikaanse Unie heeft een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Afrika. Afrika is op weg naar een welvarende toekomst waarin al zijn burgers - jong, oud, man, vrouw, platteland, stad, van alle geloofsovertuigingen en achtergronden - hun volledige potentieel kunnen realiseren en met tevredenheid en trots leven op hun continent. Een toekomst met gezonde, goed opgeleide mensen in robuuste en ontwikkelde economieën. Dit is een progressieve mars naar het "Afrika dat we willen", zoals voorzien in Agenda 2063 van de Afrikaanse Unie. Deze Agenda 2063 streeft naar een geïntegreerd, welvarend en vreedzaam Afrika, gedreven door zijn eigen burgers, met een serieuze rol in de internationale arena. De Agenda 2063 geeft richting aan hoe het continent deze visie binnen een periode van 50 jaar - van 2013 tot 2063 - wil verwezenlijken. (Bron: website van de African Union)

Dag van verbinding

Veel landen organiseren op Africa Day activiteiten en workshops waarin de banden tussen met Afrikaanse landen worden verstrekt. Daarbij gaat het niet alleen om economische banden, maar bijvoorbeeld ook om de rijke en diverse culturen van het continent. Er wordt gekeken naar alle mogelijkheden die Afrika met haar jonge bevolking biedt. Belangrijk daarbij is dat er samengewerkt wordt op basis van gelijkheid en dat er afstand wordt genomen van oude koloniale machtsverhoudingen.

Microkredieten voor Afrikaanse ondernemers

Het ondersteunen van de ontwikkeling van Afrika kan onder andere via het uitlenen van geld via mikrokredieten. Het uitlenen van geld aan een ondernemer of student in Afrika via een microkrediet van Wakibi is een vorm van samenwerken op basis van gelijkheid. Er ontstaat een basis van gelijkwaardigheid doordat de lenende ondernemer rente en aflossing betaalt en diegene zelf bepaalt waarvoor hij/zij/x de lening gebruikt. Doordat de levensomstandigheden van de lener verbeteren, groeit zijn/haar/x zelfvertrouwen en ontstaat een positieve spiraal. Hieronder vind je twee voorbeelden van ondernemers in Afrika die je verder kunt helpen door geld uit te lenen via een mikrokrediet.

Microkrediet voor de Afrikaanse Youtee

Vrouwelijke ondernemers

De kracht van vrouwen in Afrika is dat een hele community op hen leunt. Door hen te steunen, kunnen kinderen naar school en is er meer geld voor voedsel en basisbehoeften waardoor de jongste generatie een betere toekomst krijgt. Steun bijvoorbeeld Youtee. Youtee is 39 jaar, moeder met zes kinderen en woont samen met haar partner. Al haar kinderen gaan momenteel naar school en wonen thuis. Ze ging naar school tot en met de zevende klas.

Ze heeft een eigen zaak waar ze vers bereide maaltijden, drank en andere artikelen verkoopt. Ze is al 15 jaar een sterke zakenvrouw. Ze begon de zaak met haar spaargeld en verkoopt van maandag tot en met zaterdag. Ze gebruikt de auto of de fiets om voorraden op haar zaak te vervoeren. Ze heeft een lening aangevraagd bij Kiva partner BRAC Liberia. De lening zal worden gebruikt om meer drank en ingrediënten te kopen waarmee ze eten en andere zaken kan koken om aan haar goede klanten te verkopen. Haar droom voor de toekomst is een eigen winkel.

Microkrediet voor ACE One hybride energiesysteem van Martin en zijn gezin

Groene toekomst

De nieuwe generatie Afrikanen streeft naar een betere toekomst in balans met de natuur. Een goed voorbeeld daarvan is het verhaal van Martin. Martin is een 42-jarige man die met 5 andere gezinsleden woont in een huis met twee slaapkamers en toegang tot elektriciteit. Hij is ingenieur, maar worstelt met de energiekosten voor houtskool. Hij besteedt maandelijks in totaal UGX 100.000 (ongeveer 25 euro) aan al zijn brandstoffen en elektriciteitskosten.

Martin wil een ACE One kopen om hem en zijn gezin te helpen het geld te besparen dat ze elke maand uitgeven aan brandstof en om hen toegang te geven tot zonne-energie om hun mobiele apparaten gratis op te laden. ACE One is hybride energiesysteem voor koken, verlichting en opladen op een manier die veiliger en schoner is en geld bespaart. De ACE One werkt op biomassa en zonne-energie. Op die manier draagt Martin bij aan een toekomst waarin gebruik wordt gemaakt van schone energie. Wil jij Martin of andere Afrikaanse ondernemers steunen bij een groenere toekomst? Ga dan naar https://www.wakibi.nl/projecten.

Ook jij kunt zorgen voor verbinding

Africa Day is een belangrijke dag voor de ontwikkeling van Afrika. Deze dag wordt gebruikt om de samenwerking met andere landen te verstevigen. Door netwerken te vergroten, kunnen meer mensen profiteren van initiatieven om het continent vooruit te brengen. Het verstrekken van mikrokredieten aan ondernemers in Afrika is een manier om dit concreet vorm te geven. En daar kun jij ook bij helpen! Hoe? Kijk op https://www.wakibi.nl/projecten en steun een Afrikaanse ondernemer vanaf 25 euro.