De Pakistaanse regering geeft toe dat 60 miljoen inwoners arm zijn.

Door Redactie Wakibi op 18-4-2017

Waarom microkredieten

Dat komt neer op een derde van de bevolking… De Pakistaanse Minister voor Planning, Ontwikkeling en Hervormingen, Ashan Iqbal, geeft toe dat volgens een nieuwe methode voor het meten van armoede 60 miljoen Pakistani arm zijn. Armoede in Pakistan kan worden toegeschreven aan uiteenlopende oorzaken. Een zeer snel groeiende bevolking, en een tekort aan scholing, banen, technologie, kapitaal en investeringen. Maar het land zet zich in om dit probleem aan te pakken.© AP Pakistaanse kinderen verzamelen voedsel op vuilnisbelten

 

De Pakistaanse regering geeft toe dat 60 miljoen inwoners arm zijn.
Dat komt neer op een derde van de bevolking …

De Pakistaanse Minister voor Planning, Ontwikkeling en Hervormingen, Ashan Iqbal, geeft toe dat volgens een nieuwe methode voor het meten van armoede 60 miljoen Pakistani arm zijn.

Armoede in Pakistan kan worden toegeschreven aan uiteenlopende oorzaken. Een zeer snel groeiende bevolking, en een tekort aan scholing, banen, technologie, kapitaal en investeringen. Maar het land zet zich in om dit probleem aan te pakken.
 

 • Huidige inspanningen en uitdagingen

De reden dat armoede in de afgelopen jaren hoog op de agenda van Pakistan is komen te staan is toe te schrijven aan het groeiend besef dat steeds meer mensen zich realiseren hoe belangrijk armoede is als het gaat om vrede, stabiliteit en economische ontwikkeling. Waar sprake is van conflicten en oorlogen is er ook schade en lijden. In die omstandigheden is er vooral geweld.


© Operation World
 

 • Een snelgroeiende bevolking

Pakistan zit gevangen tussen de oorlog van de VS tegen terrorisme in het naburige Afghanistan, en spanningen met buurland India. De behoefte aan stabiliteit is gróót. Dit is zelfs de ultieme voorwaarde om sociale conflicten te voorkomen en te kunnen garanderen dat het leven van de bevolking beter zal worden. Stabiliteit kan leiden tot economische groei, waardoor armoede in Pakistan kan worden verlicht, (mits goed uitgevoerd).

Een andere reden waarom de regering huiverig is voor sociale onrust is dat de bevolking zeer zeer snel groeit. En het is uiterst moeilijk om te voorzien in werk, huizen, en onderwijs voor iedereen. In de afgelopen 10 jaar is de bevolking met 40 miljoen toegenomen en is Pakistan wat inwoneraantal betreft het op vijf na het grootste land van de wereld, met 180 miljoen inwoners.


©Armoede in Pakistan
 

 • Stedelijke armoede in sloppenwijken van Pakistan

Volgens schattingen in 2008 zou armoede in Pakistan toen volgens nationale ramingen betrekking hebben op minder dan 20% van de bevolking. Echter, na het bereiken van dit armoederecord is armoede weer sterk gaan stijgen, en wordt, afhankelijk van de bron, geschat op 30-40%, (door de regering en de Wereldbank). Inspanningen om armoede te bestrijden zijn er sinds de jaren zeventig, ondanks de “armoede bom” in de jaren negentig, die het gevolg was van corruptie en ondoelmatige strategieën van de overheid. Deze factoren hebben geleid tot nog meer armoede.
 

 • Focus op onderwijs en gezondheidszorg

Veel Pakistaanse wetenschappers wijzen op het gebrek aan productiviteit en de laaggeletterdheid van de binnenlandse beroepsbevolking om de armoede in Pakistan te verklaren. Rond 2006 was slechts 50% van de bevolking geletterd. In vergelijking met veel andere ontwikkelingslanden spendeerde de overheid slechts de helft van het gemiddelde, (2% tegenover 3-4%), aan onderwijs.

Drie tot vier jaar later verbeterde de geletterdheid naar 60% van de bevolking. Het achterliggende probleem blijft de ongelijkheid. Bijna 70% van de mannen en slechts 45% van de vrouwen is geletterd. Een ander probleem dat opdoemt: overheidsuitgaven aan de gezondheidszorg behoren tot de laagste ter wereld. Daarom lijkt het erop dat de oorzaken van armoede tegenwoordig vooral zijn toe te schrijven in een omvangrijke gezondheidscrisis, belangrijker nog dan de productiviteitskwestie. Hoewel die ook belangrijk is.


© bbc.com   Pakistan telt met z’n 180 miljoen inwoners slechts 8 gespecialiseerd kinderhartchirurgen
 

 • De snelgroeiende bevolking

Andere deskundigen wijzen op de groeiende bevolking om uit te leggen waarom er zoveel armoede is in Pakistan. Dit zou de gebrekkige investering in technologie kunnen verklaren, aangezien het grootste deel van het BNP wordt gebruikt om de groeiende bevolking op korte termijn te voeden. In Azië, waar vergelijkbare problemen bestaan, heeft dat een andere oorzaak: traditionele landbouw en gedrag leven er sterker.

Niet dat dit een slechte zaak zou zijn. Je zou niet willen dat elk land zijn cultuur zou verliezen, zoals dat vaak in Europa gebeurde, (althans gedeeltelijk). De sleutel is om evenwicht te vinden en de dingen te veranderen die belangrijk zijn, en die een verschil tot stand brengen waardoor armoede wordt verlicht. Oude landbouwtechnieken –die weliswaar duurzaam zijn- zijn vaak niet erg efficiënt, en maken soms deel uit van een cultuur van exploitatie of feodalisme (slavernij, lijfgeigenschap).

De groeiende Pakistaanse bevolking is een probleem geworden vanwege een gebrek aan infrastructuur ten dienste van het onderwijs, het probleem van inefficiëntie slechte landbouwtechnieken en analfabetisme. De kleine groei die het land doormaakt verdwijnt in de behoeften van de groeiende bevolking als het gaat om werk, voeding en huisvesting.
 

Inspanningen om de armoede in Pakistan te bestrijden


©Armoede in Pakistan  Internationale hulp wordt afgeleverd om de voedselcrisis in Pakistan te verlichten.
 

 • Wat tot nu toe gedaan is

Ongeveer 10 jaar geleden zijn intensievere inspanningen gestart om de voedselcrisis in Pakistan te verlichten.

Naast andere activiteiten werd er groot geïnvesteerd in de ontwikkeling van microfinanciering om kleine ondernemers en boeren toegang te verschaffen tot microkredieten, (die traditionele banken hen weigerde te geven). Na een paar jaar bediende een overheidsprogramma voor microfinanciering meer dan 1 miljoen mensen. Niet slecht!

Maar er waren ook veel andere doelen om in te investeren: macro-economische stabiliteit, onderwijs, corruptiebestrijding en het ontwikkelen van maatschappelijke vangnetten. Het land draaide in sommige opzichten best goed, zoals de snelle groei van het BNP. In de voorbije jaren gemiddeld met 5%, dankzij een meer stabiele economie. Dit heeft veel nieuwe banen opgeleverd, alhoewel ruimschoots onvoldoende in relatie tot de snelgroeiende bevolking.

 • Nieuwe benaderingen om de armoede in Pakistan te bestrijden

Het is van cruciaal belang dat Pakistan zich nu toelegt op onderwijs en opleiding, ( menselijk kapitaal). Dit is een onderwerp waar geen enkel land omheen kan voor de ontwikkeling van de economie en de maatschappij. Maar dit is natuurlijk tevens een omstreden standpunt, omdat het een investering is die de samenleving en de machtsverhoudingen wel eens zouden kunnen veranderen. Met een beter opgeleide bevolking is het lastiger onderhandelen en ontstaan ook transformaties in de manier waarop de maatschappij en bijbehorende tradities nu nog functioneren.


Kinderarbeid in Pakistan


© AP/Muhammed Muheisen  Pakistaanse Jabro Mounir is 6 en legt elke dag stenen in een fabriek in een buitenwijk van Islamabad
 

 • Oorzaken van kinderarbeid

Kinderarbeid is een zeer lastige kwestie. Meestal sturen ouders hun kinderen uit werken omdat ze geen keus hebben, omdat ze willen dat iedereen in het gezin overleeft.

Kinderarbeid is een extreme manier om gezinnen te laten overleven en vertegenwoordigt veel geld voor veel families. Daarom is het verbieden van kinderarbeid niet altijd de beste optie. Het zou beter zijn om onderwijs te stimuleren en financiële steun te verlenen aan wanhopige families. Een lening om een bedrijfje te financieren, en een baan of studiebeurs zijn gereedschappen die een groot verschil kunnen maken.
 

 • Officieel verboden

In Pakistan wordt meer dan 65% van de werkende kinderen ingezet in de landbouw, de jacht en de visserij. Kinderarbeid komt wel vaker voor in landen met een grote plattelandsbevolking, omdat gezinnen dat in hun land- en tuinbouw nu eenmaal vaak nodig hebben. Vanwege de gebruikelijke culturele vooroordelen tegenover meisjes, (net als in de meeste ontwikkelingslanden), bestaat de neiging om juist meisjes vaker dan jongens dit soort werk op het veld te laten doen, omdat ouders er meestal de voorkeur aan geven om investeringen in onderwijs uitsluitend in hun mannelijke afstammelingen te doen.Sinds 1991 is kinderarbeid in Pakistan verboden. Het probleem is –en dit geldt vooral voor de steden- dat dit verbod kinderen in de richting van illegale banen duwt, (prostitutie, diefstal, drugshandel …). En waar bazen zich niets van wetgeving aantrekken. En niet te vergeten: regelmatige kinderarbeid kan ook gezondheidsrisico’s’ met zich meebrengen: het dragen van zware lasten beschadigt de ruggegraat. En het werken met gewasbestrijdingsmiddelen veroorzaakt longaandoeningen.
 

 • Focussen op armoede en gezondheid in Pakistan

Recent onderzoek naar kinderarbeid heeft laten zien dat zowel arme als minder arme gezinnen die eigenaren zijn van een klein stukje grond hun kinderen vaker aan het werken zetten dan gezinnen met veel grond. De oorzaak is waarschijnlijk dat ouders met weinig grond een oplossing moeten zoeken om iedereen te kunnen voeden. Met dat doel worden hun kinderen dan elders aan het werk gezet.

Een ander onderzoek bevestigde dat hoe armer kinderen zijn, hoe slechter hun schoolprestaties. Hoe meer tijd ze kwijt waren aan het verdienen van geld, hoe waarschijnlijker dat ze de school zonder diploma verlaten. Wat zou daar tegen te doen zijn? Het is vooral belangrijk dat dit publiekelijk bekend wordt. Veel ouders veranderen hun keuzes als ze gaan beseffen dat ze sommige kinderen (jongens) hebben voorgetrokken tegenover de rest van kinderen (meisjes).


© Archivistonline

Toch veranderen sommige ouders weinig. Een meerderheid is zich de maatschappelijke en culturele achterstand van meisjes niet bewust. Het is een kwestie van beïnvloeding om te laten zien dat meisjes bij gelijke kansen net zoveel kunnen bereiken als jongens.

Een voor de hand liggende manier om kinderarbeid terug te dringen is het verstrekken van schoolsubsidies voor kinderen die deel uitmaken van arme gezinnen. Dan hoeven ouders niet langer te kiezen tussen kinderen naar school of naar de akkers te sturen. Het is ook van cruciaal belang ervoor te zorgen dat kinderen ook regelmatig naar school gaan –dat zou een voorwaarde kunnen zijn voor het ontvangen van financiële ondersteuning.
 

Ongelijkheid is nog lang niet opgelost


© dawn


    

Pakistan is er nog niet in geslaagd om zelfs maar één van de zeventien SDG’s (Sustainable Development Goals) te realiseren. En doelstelling 10, “vermindering van de ongelijkheid” al helemáál niet.
 

 • Inkomensongelijkheid en de groei van het BNP

Er bestaan onderzoeksrapporten die zich over tientallen jaren uitstrekken naar de relatie tussen inkomensongelijkheid, (de kloof tussen de inkomsten van de rijksten en de allerarmsten), en economische groei. Deze statistieken laten zien dat deze ongelijkheid de algehele prestaties van een land negatief kunnen beïnvloeden.
 

 • Gelijkheid en de toegankelijkheid tot geld

De komst van microkrediet en andere financiële instrumenten die toegankelijk worden voor steeds meer Pakistani, zijn van een onvergelijkbare waarde bij het verkleinen van de kloof tussen rijk en arm in Pakistan. Met leningen kunnen ze kleine bedrijfjes starten of hen beter laten functioneren. Het geld dat ze daar verdienen kan worden ingezet voor onderwijs, voeding en belangrijke levensbehoeften. Het verstrekken van toegang tot geld is een van de meest effectieve instrumenten om de armoede –overal in de wereld, dus ook in Pakistan- te verlichten.


Dit is Kursheed, een van de vele Pakistaanse vrouwen die een lening krijgt via Wakibi
 

 • Infrastructuur, economie en geografie

Wat echt belangrijk is als het gaat over de macro-economie en groei, is het investeren in de infrastructuur en in gezonde systemen voor het beïnvloeden van de welvaart (bijvoorbeeld de inflatie, stabiele voedselprijzen, corruptie). Dit is van belang voor binnenlandse uitwisselingen. Een goed rechtssysteem zal helpen om conflicten tussen bedrijven en particulieren op te lossen. Een groeiende economie zorgt voor dynamiek, en mensen zullen daarin graag investeren.
Daarom is de ontwikkeling in Pakistan van mensen met achterstand cruciaal om hen te helpen om zich te ontwikkelen en om hen toegang te verlenen tot dezelfde diensten waar beter gesitueerde Pakistani al gebruik van maken. Wegen, telecommunicatie, transportsystemen, alles is van belang.


© usnews

Na de recente rampzalige overstromingen is dit nu belangrijker dan ooit. En meer dan ooit is de geografie van Pakistan van belang. Mensen die in afgelegen streken wonen hebben meer dan anderen te lijden van de overstromingen en armoede. Toegankelijkheid naar hun gebieden voor overheid en hulporganisaties is van belang. Uitsluiting en marginalisatie ten opzichte van de rest van het land verhogen de extreme armoede.
 

Manieren om armoede effectief aan te pakken
 • Hoe de overheid kan helpen

Het probleem met de manier waarop overheden armoede bestrijden is dat ze zich niet realiseren dat veel mensen heen en weer worden geslingerd tussen armoede en wisselvalligheid (chronische armoede). In sommige jaren gaat het tijdelijk (iets) beter met hen, andere jaren zijn soms verschrikkelijk. Deze mensen zijn het moeilijkst op te sporen, en toch behoren ze tot miljoenen mensen die niet zijn meegewogen in de schattingen van het aantal armen in Pakistan.

Het is belangrijk dat de overheid specifieke programma’s uitvoert om ook deze mensen te helpen, (maar dan moeten die individuen natuurlijk éérst geïdentificeerd worden), en oplossingen voor hen te vinden. Tot de meest bruikbare aanpak behoort het vergroten van het inzicht in hun eigen situatie van dergelijke gezinnen. Zowel op korte- als op lange termijn. Dat weerhoudt ouders van het uit werken sturen van hun kinderen als ze geldproblemen hebben. Elk bedrag, hoe klein ook, kan een groot verschil betekenen bij het verlichten van armoede. Als dergelijke giften of leningen worden gegeven in combinatie met het verhogen van het inzicht van de ouders, (die daardoor de waarde van onderwijs beter gaan inzien), kan deze vorm van armoedebestrijding een groot verschil veroorzaken.

Deze vorm van hulpverlening laat zich niet vergelijken met het geven van microkredieten. Microkredieten zoals Kiva/Wakibi die verstrekken richten zich op kleine ondernemers die het aan hen ter beschikking gestelde geld geheel terugbetalen.
 

 • Waarom stabiliteit zo belangrijk is

Vrede is onmisbaar, dat weet iedereen. Maar economische stabiliteit –en vooral inflatie- zijn voor iedereen de sleutel om een nieuw bedrijf(je) te beginnen in de hoop dat dat goed zal aflopen. Op lange termijn is inflatiebeheersing cruciaal om in Pakistan armoede te verlichten. Het land kan niet functioneren zonder een stabiele economie.

Maar er zijn nog meer factoren van invloed die dit succes beïnvloeden: klimaat, geografie, (vooral in veraf gelegen dorpen), menselijk kapitaal, (bijvoorbeeld onderwijs), en een goede infrastructuur.

Grote landen zoals Pakistan met een enorme hoeveelheid werkzoekenden, moeten zich toeleggen op het ontwikkelen van sectoren die bekend staan als arbeidsintensieve branches, zoals landbouw en de industrie.


© dailypakistan

Pakistan heeft de middelen ter beschikking die kunnen worden ingezet om producten met een hoge toegevoegde waarde in de markt te zetten. Maar om dat te bereiken zullen bestaande handelsregels geliberaliseerd moeten worden om het eenvoudiger te maken om de binnenlandse productie en de export op te voeren. Dit zal het land helpen om geleidelijk haar afhankelijkheid van humanitaire hulp te verminderen.

De overheid moet er aan herinnerd worden dat het voorzien in banen voor iedereen een van de oudste en meest effectieve manieren is om armoede in Pakistan te verminderen. Dat zal leiden tot een stabiele, harmonieuze samenleving. De ontwikkeling van de economie zal ook baat hebben bij het organiseren van anti-armoede programma’s door middel van inkomensafhankelijke belastingen.

bron: armoede in Pakistan

 

Hoe u zelfstandige kleine Pakistaanse ondernemers hoogstpersoonlijk kunt helpen met een microkrediet.

Non profit organisatie Wakibi is een crowdfunding platform dat microkredieten verstrekt aan ondernemers in ontwikkelingslanden, en heeft recent een mijlpaal in haar driejarig bestaan bereikt. Door de bijdrage van haar donateurs heeft het platform het ingezamelde bedrag van 1 miljoen euro overschreden. Hiermee zijn al meer dan 50.000 ondernemers in ontwikkelingslanden geholpen.

Op deze pagina van Wakibi maakt u kennis met Pakistaanse ondernemers die hun kwaliteit van leven op een hoger plan gaan brengen. Door kennis te maken met de honderden leners kunt u het project uitkiezen dat u het meest aanspreekt.

Als u misschien vrijwilliger bij Wakibi wilt worden klikt u hierop.


Redactie Wakibi – Hansjelle Dijkstra